top of page

Politika privatnosti

Božidarac digital d.o.o. (u daljem tekstu Božidarac Digital) kontroliše obradu svih ličnih podataka koji se prikupljaju na websajtu. Božidarac Digital poštuje vašu privatnost i usaglašeni smo sa uredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Božidarac Digital ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke kroz kukije koje postavlja. Izuzetno, u slučaju potreba o kojima će korisnik biti obavešten i za koje će korisnik dati saglasnost, Božidarac će obrađivati lične podatke koje korisnik svojevoljno ostavlja, putem registrovanja na websajt zbog neke usluge koju websajt pruža. Ove informacije mogu da uključuju korisnikovo ime i prezime, i-mail adresu, datum rođenja i državu prebivališta. U zavisnosti od programa i usluge na koju se korisnik prijavljuje, potrebno je ostaviti još neke dodatne podatke specifične za kurs na koju se korisnik dobrovoljno prijavljuje.

Organized Files
bottom of page