top of page

Kurs za viljuškaristu

Završi za zanimanje kome korona ne može ništa! Sve više je traženo i dobro je plaćeno!

Završite intenzivni kurs za viljuškaristu za 16 školskih časova. Vreme je novac i zato smo na zahtev polaznika ali i privrednih subjekata odlučili da organizujemo kratak i sadržajan kurs koji će vas osposobiti za bezbedno i pravilno rukovanje odnosno upravljanje viljuškarom. Kurs za viljuškaristu se realizuje sa fokusom na praksu, ali sa osnovnim teorijskim pregledom rukovanja.
Obuka za viljuškaristu podrazumeva

 • Preuzimanje radnog naloga i planiranje transportnog puta;

 • Korišćenje tehničke dokumentacije i uputstva za upotrebu viljuškara i mehanizacije;

 • Održavanje i čišćenje viljuškara; 

 • Pregled i provera funkcionalnosti viljuškara i provera stanja baterija, goriva i gasa i vršenje dopune;

 • Pokretanje viljuškara s mesta i Praćenje stanja viljuškara i tereta u toku vožnje;

 • Poštovanje pravila i propisa u unutrašnjem saobraćaju i postavljanje viljuškara na mesto utovara/istovara;

 • Priprema robe i vođenje računa o njenoj težini prilikom utovara;

 • Pokretanje, podizanje ili spuštanje robe i utovar /istovar robe na teretnim vozilima;

 • Evidentiranje količine utovarene i istovarene robe i vođenje dokumentacije o viljuškaru;

 • Korišćenje sredstava za ličnu zaštitu i Primena mera protivpožarne zaštite

Vreme trajanja:

 • Fond: 16 školskih časova, dva dana

 • Dinamiku polaznik dogovara u skladu sa svojim vremenom

Cena teorijsko - praktične nastave kursa za viljuškaristu i načini plaćanja:  

 • Cena je 30.000 dinara, ali akcija traje do 31. maja i cena cele obuke sa skriptom, osiguranjem i sertifikatom košta 25.000 rsd

Ukoliko imaš bila kakva pitanja piši nam ili nas pozovi putem besplatne info linije 0800 300 305 ili Vajbera/What's up na 0648668230 ili kursevi@bozidaracdigital.rs

kurs za viljuskaristu.jpg
bottom of page