top of page

Kurs za negovateljicu

Teorija od kuće - kurs za negovateljice

 

Pandemija Korona virusa pokazala je koliki je značaj medicinskog osoblja. U trenutku kada su stariji ljudi bili najugroženiji, negovatelji su bili na prvoj liniji podrške. U već stresnoj situaciji izazvanoj virusom negovatelji su se trudili da najstarijim pacijentima ulepšaju i olakšaju svakodnevne aktivnosti.

 

Posao negovatelja je postao još više cenjen i tražen zbog empatičnog i nesebičnog posvećivanja svakom pacijentu. Ukoliko ste ikada razmišljali da postanete negovatelj Božidarac Digital vam pruža jedinstvenu priliku da pohađate kurs za negovateljice online. Naučite sve o zdravstvenoj nezi starih i ugroženih i pripremite se na najbolji način za posao u gerontološkim centrima ili kućnoj nezi. Ili pokrenite svoj put ka željenoj prekvalifikaciji. Jedno od trenutno najtraženijih zanimanja olakšaće vam put do zaposlenja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

kurs za negovateljice.jpg

Kurs za negovateljice na Božidarac Digital platformi

 

Na pristupačnoj platformi za online učenje Božidarac Digital stavlja u fokus efikasno savladavanje neophodne teorije, kako bi sve polaznike pripremio za praktično iskustvo. Online kurs za negovateljice kreiran je sa posebnom pažnjom, tako da sami možete odabrati gde i kada ćete slušati predavanja.

 

Obradićete sve specifičnosti ovog zanimanja kao što nega pacijenata, praćenje stanja i pružanje hitne pomoći, razumevanje lekova i medicinske opreme. Važan deo posla negovateljice je takođe emaptičnost i veština komunikacije sa pacijentima i sa njihovom porodicom. To je još jedan deo online kursa koji će biti dostupan polaznicima.

 

Nakon odslušanih predavanja i praktične obuke svoje znanje potvrđujete sertifikatom za negovatelja. Sertifikat takođe može biti na nemačkom jeziku, ukoliko planirate zaposlenje u inostranstvu. Takođe, posle završene online i praktične obuke na kursu za negovateljice pruža vam se mogućnost za dodatna usavršavanja kroz povremene seminare i stručna predavanja.

 

Važno je napomenuti da je kurs akreditovan od strane Ministarstva prosvete!

 

Sveobuhvatan program za negovateljice

 

Kurs za negovateljice online kombinuje teorijsko i praktično iskustvo. Bićete obučeni za rad sa licima trećeg doba, kako u geronto centrima, tako i u privatnim domaćinstvima. Naučićete kako da svoj posao obavljate stručno i kvalitetno. Teorijski deo kursa za negovateljice obuhvata sledeću materiju:

 

 • Zdravlje i osnovne životne potrebe;

 • Etika zdravstvenih radnika;

 • Infekcija i metode prevencije;

 • Sterilizacija;

 • Bolesnička soba, karakteristike bolesničke postelje;

 • Održavanje lične higijene bolesnika;

 • Dekubitus - uzroci, nega i prevencija;

 • Ishrana starih, bolesnih i funkcionalno zavisnih osoba;

 • Posmatranje bolesnika;

 • Načini unošenja lekova u organizam i pravilo 5;

 • Psihofizička priprema bolesnika za rendgenološka ispitivanja;

 • Psihofizička priprema bolesnika za endoskopska ispitivanja;

 • Nega obolelih od hroničnih nezaraznih bolesti;

 • Nega obolelih od infektivnih bolesti;

 • Prva pomoću kućnim uslovima kod urgentnih stanja;

 • Pomagala za kretanja i očuvanje integriteta kože;

 • Organizacija rada i mere bezbednosti na radu.


 

Praktično iskustvo u gerontološkim centrima za sve polaznike

 

Kad polaznici završe online kurs za negovateljice na redu dolazi sticanje praktičnog iskustva u nekom od gerontoloških centara, sa kojima Božidarac Digital ima višegodišnju saradnju. U centrima se odvija sveobuhvatna obuka tokom koje ćete steći primenljiva znanja, pre svega zbrinjavanja ali i ostale veštine koje su neophodne u negovanju starih lica u stacionarnim uslovima. Praktični deo obuke u domu je fleksibilan i podrazumeva da se polaznik dogovora sa mentorom iz ustanove o vremenu i načinu njenog realizovanja. Po obavljanju prakse polaznici se upućuju na polaganje završnog ispita koji omogućava sticanje sertifikata.

 

Praktični deo obuhvata sledeće aktivnosti:

 

 • Učenje o osnovnim principima zaštite starih, nemoćnih, hendikepiranih i hroničnih bolesnika, kako u socijalnim i zdravstvenim ustanovama, tako i u kućnim uslovima;

 • Prepoznavanje specifičnih potreba starih i hendikepiranih lica, identifikacija i razumevanje problema, procena funkcionalnih sposobnosti i mogućnosti samo-zbrinjavanja i zbrinjavanja starih lica u ustanovama zdravstvene zaštite;

 • Savladavanje veština komunikacije sa bolesnicima, njihovom rodbinom i kolegama;

 • Primena zdravstvene nege starih u odnosu na telesne, socijalne i psihološke potrebe;

 • Higijena i urednost bolesničke sobe i neposredne okoline (nameštanje kreveta, menjanje posteljine i održavanje higijene pacijenata);

 • Rad po uputstvu ili uz nadzor lekara i drugog medicinskog osoblja. 
   

Vreme trajanja kursa: 140 školskih časova

 

Teorijska nastava se održava online na Božidarac Digital platformi:

 • Fond nastave: 20 školskih časova - 25.800 RSD, na dve rate od 12 900 RSD

 • Literaturu obezbeđuje besplatno Božidarac Digital u iznosu od 1.500 RSD

 • Cena završnog ispita je 2.500 RSD i uključena je u cenu u promo periodu do 15. juna

 • Nakon uspešno završenog teorijskog dela obuke za negovateljice dobija se sertifikat za navedeni modul koji je uračunat u cenu.  Prijavi se odmah!
   

Praktični deo obuke:

Praktična nastava se odvija u domovima za stara lica sa kojima Božidarac Digital ima saradnju. Dinamiku polaznik dogovara sa mentorom iz doma za stare, od čega zavisi vreme trajanja obuke. Ukupan fond praktične nastave iznosi 120 školskih časova.
 

 • Fond nastave: 120 školskih časova - 19.800 RSD 

 • Za sve polaznike upisane 15. juna. Božidarac Digital obezbeđuje BESPLATAN SANITARNI PREGLED. Prijavi se odmah


Iskustvo polaznika online kursa za negovateljice

 

Jovana Maksić je nakon otkaza u firmi odlučila je da ne sedi skrštenih ruku, već da krene ka novom zanimanju i prekvalifikaciji. Kao majka dvoje dece želela je da osigura svoje zaposlenje i počne sa karijerom u drugoj zemlji, te se odlučila za posao negovateljice.

 

“Biti negovateljica za mene je jedno od najplemenitijih zanimanja. Pažnja koju posvetiš u brizi drugi je neprocenjiva. Kada sam ostala bez posla usled trenutne situacije, dugo sam razmišljala šta dalje. Posao medicinskih radnika me je inspirisao i odlučila sam da upišem kurs za negovateljice putem Božidarca Digitala. Posla za negovatelje uvek ima, a ja sam želele siguran posao zbog svoje porodice. Kombinacija praćenja teorije online, a zatim i odlična praksa u gerontološkom centru, u potpunosti mi je odgovarala. Uživala sam u sticanju novih veština i moj sledeći plan je odlazak kod rođaka u Nemačku gde me čeka posao u jednom gerontološkom centru” - prenosi Jovana svoje iskustvo.

bottom of page