top of page

Online kurs knjigovodstva

U želji da svojim polaznicima obezbedi nov način usavršavanja, a prateći savremene trendove edukacije, Božidarac je kreirao online platformu za učenje knjigovodstva i sticanje neophodnog sertifikata. Kurs knjigovodstva online omogućava vam da sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme naučite sve o ovom izuzetno traženom zanimanju. Bilo da ste početnik ili već posedujete određeno znanje, kurs za knjigovodstvo pružiće vam i neophodno praktično iskustvo.

Naučite kako se knjiži, kako se analiziraju finansijski izveštaji i ostale aktivnosti koje spadaju u posao knjigovođe. Online kurs koji obezbeđuje Božidarac obuhvata primenu knjigovodstvenih principa, uz pridržavanje pravnih i zakonskih okvira. Savladajte upotrebu knjigovodstvenih programa i to kroz primere iz prakse, od otvaranja novog privrednog subjekta, do standardnih finansijskih situacija (knjiženja transakcija, obračune, kreiranje završnog računa).

kurs za knjigovodju.jpg

Kurs knjigovodstva na Božidarac Digital platformi

Uz primenu modernih tehnologija čini se da nikada nije bilo lakše naučiti nove stvari. Trenutna pandemija u svetu zahteva od nas da se prilagođavamo novoj normalnosti. Više nije neobično upisati online kurs i tako steći neophodno znanje. Online učenje zahteva prisustvo kao i kada učite u učionici, samo sada imate tu mogućnost da sami birate kada i gde ćete učiti.

 

Kurs knjigovodstva online daje vam mogućnost da pratite video predavanja koje drže iskusni profesori, da rešavate praktične primere i na kraju steknete sveobuhvatno znanje koje možete da unovčite. Sve veća potreba za knjigovođama, posebno nakon najave vlade da će početi sa oporezivanjem freelancera, čini kurs za knjigovodstvo pametnim izborom za početak nove karijere ili prekvalifikaciju.


Online kurs za knjigovodstvo organizuje se dva puta nedeljno, a časovi se snimaju tako da ih možete pogledati i kasnije kada vam to odgovara.

Šta se uči na online kursu za knjigovodstvo?

Online kurs za knjigovodstvo pripremiće vas za samostalno vođenje knjiga malih i srednjih preduzeća, bilo samostalno ili kroz angažovanje u knjigovodstvenoj agenciji. Svakog privrednog subjekta karakterišu neke zajedničke novčane transakcije, dok su neke transakcije specifične samo za jednu industriju. Božidarac je online kurs organizovao prema potrebama malih i srednjih preduzeća u Srbiji, tako da ćete biti sigurni da učite trenutno najaktuelnije knjigovodstvene principe i standarde.

 

Knjigovodstveni online kurs je strukturiran na sledeći način:

 

 • UVOD U KNJIGOVODSTVO - 2 časa

 

Kurs započinjemo osnovnim pojmovima koji uključuju sisteme knjigovodstva i dvojno knjigovodstvo. Prelazimo knjigovodstvenu dokumentaciju poput blagajne, izvoda, amortizacije, RUC, avansne račune, PDV-a i drugo. Zakonski okviru su posebno važni, kako bi svako knjiženje bilo legalno i skladu sa standardima, pa potrebno poznavati Zakon i računovodstvu i kontni okvir.

 

 • POSLOVNE KNJIGE – 2 časa

 

 • Poslovne knjige u robnom knjigovodstvu: Kpr, kalkulacija VP, kalkulacija MP, magacin, lager lista, nivelacija, kontrolnik uvoza i izvoza, popisne liste;

 • Poslovne knjige u finansijskom knjigovodstvu: dnevnik, analitičke kartice, zaključni list, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, pomoćne knjige;

 • Aktiva i pasiva, aktivni i pasivni računi, pravila itd.

 • Upoznavanje sa bilansima, grupama računa i strukturom finansijskih izveštaja.

 

 • GRUPE KONTA – 6 časova

 

 • Grupe 0, 1 i 2 – 2 časa;

 • Grupe 3 i 4 – 2 časa;

 • Grupe 5 i 6 – 2 časa.

 

 • KNJIŽENJE ULAZA – 4 časa

 

 • Razumevanje poslovnih promena pri prijemu dokumenata, sta se unosi, kada se unosi, kako se kreće dokumentacija kroz knjigovodstvo;

 • Izrada kalkulacija;

 • Proračuni razlika u ceni;

 • Vrste ulaznih faktura i pravila knjiženja robe i usluga, poreski tretman, neophodna dokumentacija, pravila knjiženja;

 • Nabavka osnovnih sredstava.

 

 • IZLAZ – 2 časa

 

 • Sastavljanje izlaznih dokumenata, pravila o sadržini i načinu pisanja izlaznih dokumenata;

 • Pravila knjiženja izlaznih dokumenata;

 • Obračun poreza na dodatu vrednost u izlaznim dokumentima.

 

 • IZVODI – 2 časa

 

 • Razumevanje nastanka izvoda, pojam i sadržaj dokumenta, objašnjenje kolona i salda na izvodu;

 • Upoznavanje sa nalozima za plaćanje;

 • Šifre plaćanja;

 • Razvrstavanje analitike po bankama i po računima;

 • Pravila knjiženja izvoda, bankarskih naknada i provizija.

 

 • BLAGAJNA – 2 časa

 

 • Dnevnik blagajne, nalozi za uplatu/isplatu;

 • Postupak sastavljanja blagajne, neophodna dokumentacija za zatvaranje naloga blagajne;

 • Blagajna pazara, blagajna gotovinskih isplata;

 • Poreski tretman blagajne – specifičnosti.

 

 • OBRAČUN ZARADA – 3 časa

 

 • Pojam ugovora o radu, prijave radnika, obaveza poslodavaca i radnika;

 • Pojašnjenje pojma zarade zaposlenih (sadržina zarade);

 • Porezi i doprinosi na zarade;

 • Obračun zarada sa bruto na neto i sa neto na bruto;

 • Prateća dokumentacija pri obračunu zarada, nadležni organi i rokovi dostave obrazaca;

 

 • AMORTIZACIJA - 1 čas

 

 • Pojašnjenje pojma amortizacije i razlike između finansijske i poreske,

 • Nabavna vrednost

 • Načini i pravila za utvrđivanje amortizacije, godišnje, mesečne i drugo.

 

 • PDV - 2 časa

 

 • Pojašnjenje pojma PDV-a;

 • Tretman poreskog obveznika, način nastajanja obaveze, razlike između obveznika;

 • Analiza poreske prijave PDV-a;

 • Kontrola prijave, povezanost sa grupama konta.

 

 • Zatvaranje poslovnih knjiga i obračun konačnog rezultata - 2 časa

 

Drugi deo online kursa posvećen je praktičnim primerima kako bi se teorijsko znanje primenilo na pravilan način. Online kurs za knjigovodstvo obuhvata korišćenje programa WINGS i svim polaznicima je obezbeđeno otvaranje naloga kako bi u svakom trenutku mogli da provežbaju zadatke iz realnih poslovnih situacija. Ovaj deo kursa obuhvata sledeću materiju

 

 • OTVARANJE FIRME – 2 časa

 

 • Osnivanje društva, obavezna dokumentacija, unos osnovnih parametara za dalji rad;

 • Unos početnog stanja za firme sa prethodnim poslovanjem.

 

 • KNJIŽENJE IZLAZA – 4 časa

 

 • Sastavljanje i knjiženje izlaznih faktura;

 • Izlazne fakture robe, usluga, avansa, i faktura prilikom izvoza;

 • Poreske obaveze pri knjiženju;

 • Kartice kupaca, pregledi i liste;

 • IOS-i.

 

 • KNJIŽENJE ULAZA - 4 časa

 

 • Pravila prijema i overe dokumentacije pri ulazu, rokovi knjiženja;

 • Knjiženje ulaznih faktura troškova, robe, materijala, uvoza, nabavke osnovnih sredstava, avansnih faktura i dr;

 • Pregled kartice dobavljača;

 • Tretman poreza iskazanog na ulaznim dokumentima;

 • Knjiženje u glavnu knjigu.

 

 • BLAGAJNA – 1 čas

 

 • Sastavljanje i knjiženje blagajne;

 • Stavke blagajne;

 • Blagajna pazara – pravila knjženja i razvrstavanje priliva.

 

 • IZVODI – 2 časa

 

 • Otvaranje računa u bankama;

 • Analitičko razvrstavanje računa;

 • Pravila za unos stavki izvoda;

 • Pravila za knjiženje izvoda;

 • Kontrola stanja na računima, preseci uplata, isplata, pregledi platnog prometa i drugo.

 

 • OBRAČUN ZARADA - 3 časa

 • Unos novih radnika;

 • Ažuriranje zakonskih promena;

 • Obračun zarada zaposlenih;

 • Popunjavanje naloga za isplatu zarada;

 • Predaja obrazaca.

 

 • PDV - 2 časa

 

 • Obračun PDV-a;

 • Predaja obrazaca;

 • Kontrola obračuna;

 • Postupak refundacije.

 

 • ZAKLJUČNI LIST + BRUTO BILANS - 2 časa

 

 • Izrada zaključnog lista i bruto bilansa;

 • Zahtevi za kredit i neophodna dokumentacija koja se zahteva od strane banke;

 • Kontrola knjigovodstva kroz bruto bilans, uočavanje nepravilnosti.


 

Svaki deo materije uči se posebno i detaljno. Božidarac je državna ustanova sa sertifikatima koji su priznati i garancija su kvaliteta. Iskustvo duže od pola veka i preko hiljadu polaznika koji su uspešno završili obuku za knjigovodstvo još jedna su potvrda zašto online kurs za knjigovodstvo treba da bude vaš izbor.

kurs knjigovodstva 2.jpg

Kurs za knjigovodstvo digitalizovan od strane naših profesora

Sve što biste čuli uživo u učionici sada vam je na dohvat ruke. Naši profesori prilagodili su kurs knjigovodstva online platformi zadržavajuči kvalitet materije, uz praktično iskustvo rada u knjigovodstvenom programu. Tokom trajanja programa preneće vam lično iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, uz davanje primera na neke neočekivane situacije koje se mogu desiti.

Naučite da radite u knjigovodstvenom programu

Za vreme trajanja kursa imaćete priliku da savladate rad u knjigovodstvenom programu WINGS, kao i simulaciju okruženja poreske uprave ili Agencije za privredne registre. Ovo je veoma važan deo online kursa jer se od vas traži da primenite naučenu teoriju. Što više primera budete prošli, lakše ćete razumeti kako novčane transakcije i obračuni zapravo funkcionišu. Kada savladate korišćenje programa biće spremni da odmah počnete sa radom. 


 

Vreme trajanja Božidarac online kursa knjigovodstva: 

 

Ukupno: Obuka traje 48 školskih časova (oko 2 i po meseca)

Dinamika rada: 2 puta nedeljno po 2 školska časa, u poslepodnevnim terminima

Cena kursa za knjigovodstvo i načini plaćanja: 

 • NA 2 RATE od 19.500 RSD

 • Cena kursa sa ispitom: 39.000 RSD

 • Za plaćanje uplatnicom, do 2 rate

 • Čekovima građana, do 2 rata 

Iskustvo polaznika online kursa za knjigovodstvo

Jovana Ilić se odlučila za online kurs knjigovodstva kako bi u svojoj porodičnoj firmi ovaj deo posla preuzela na sebe.

 

Naša mala firma već dve godine uspešno posluje i od početka sam upućene u sve što se tiče finansija. Do sada smo uvek angažovali agenciju koja nam je vodila knjige, ali ja sam želela da ima veću kontrolu kako bih više pazila na troškove. Online kurs u Božidarcu za knjigovođu mi je savršeno odgovarao jer sam mogla da slušam predavanja kada sam to želela. Sada sav posao oko finansija vodim sama i primenjujem sve ono što sam naučila na online kursu”, prenosi nam svoje pozitivno iskustvo Jovana.

 

Marija Jovanović je sa druge strane tokom studija bila upoznata za knjigovodstvom, ali joj je falilo praktičnog znanja kad je poželela da otvori svoju knjigovodstvenu agenciju.

 

“Moja velika želja bila je da otvorim svoju agenciju, ali nikada zbog drugog posla nisam imala vremena da se bolje posvetim učenju knjigovodstva. Za kurs knjigovodstva online sam se odlučila jer je Božidarac ustanova sa tradicijom, a meni je odgovaralo da tokom trajanja pandemije ostvarim svoju davnu želju. Uskoro ću otvoriti agenciju i radujem se novim izazovima.” Još jedna uspešna priča naše polaznice.Prijave na kurs knjigovodstva online su u toku! Iskoristite mogućnost učenja preko interneta. 

bottom of page