top of page

Kurs za viljuskaristu-intenzivna obuka

Cena Kursa

Promo: 25.999 RSD

Trajanje kursa

16 šk. čas.

Kurs za viljuskaristu-intenzivna obuka

Instruktor

Nikola Uzelac

Opis kursa

Završite intenzivni kurs za viljuškaristu za 16 školskih časova. Vreme je novac i zato smo na zahtev polaznika ali i privrednih subjekata odlučili da organizujemo kratak i sadržajan kurs koji će vas osposobiti za bezbedno i pravilno rukovanje odnosno upravljanje viljuškarom. Kurs za viljuškaristu se realizuje sa fokusom na praksu, ali sa osnovnim teorijskim pregledom rukovanja.
Obuka za viljuškaristu podrazumeva

Preuzimanje radnog naloga i planiranje transportnog puta;
Korišćenje tehničke dokumentacije i uputstva za upotrebu viljuškara i mehanizacije;
Održavanje i čišćenje viljuškara;
Pregled i provera funkcionalnosti viljuškara i provera stanja baterija, goriva i gasa i vršenje dopune;
Pokretanje viljuškara s mesta i Praćenje stanja viljuškara i tereta u toku vožnje;
Poštovanje pravila i propisa u unutrašnjem saobraćaju i postavljanje viljuškara na mesto utovara/istovara;
Priprema robe i vođenje računa o njenoj težini prilikom utovara;
Pokretanje, podizanje ili spuštanje robe i utovar /istovar robe na teretnim vozilima;
Evidentiranje količine utovarene i istovarene robe i vođenje dokumentacije o viljuškaru;
Korišćenje sredstava za ličnu zaštitu i Primena mera protivpožarne zaštite
Vreme trajanja:

Fond: 16 školskih časova, dva dana
Dinamiku polaznik dogovara u skladu sa svojim vremenom
Cena teorijsko - praktične nastave kursa za viljuškaristu i načini plaćanja:

Cena je 30.000 dinara, ali akcija traje do kraja meseca i cena cele obuke sa skriptom, osiguranjem i sertifikatom košta 25.000 rsd

Prijavite se odmah na kurs za viljuškaristu

bottom of page